ترتیب بر اساس:
مهرداد عرفانیان (مترجم)، مریم یعقوبی (ویراستار) مهرداد عرفانیان (مترجم)
ناشر: ذکر، کتابهای قاصدک - 11 خرداد 1399
790000 ریال 671500 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
ریچاردکنت رابینسون، محمود سالک (مترجم) ریچاردکنت رابینسون
ناشر: کلام - 3 بهمن 1391
650000 ریال 552500 ریال
ناشر: پیدایش - 6 دی 1393
2400000 ریال 2040000 ریال
ریچاردکنت رابینسون، محمود سالک (مترجم) ریچاردکنت رابینسون
ناشر: کلام - 3 بهمن 1391
650000 ریال 552500 ریال
ریچاردکنت رابینسون، محمود سالک (مترجم)، جو رایت (تصویرگر) ریچاردکنت رابینسون
ناشر: کلام - 3 بهمن 1391
650000 ریال 552500 ریال
ریچاردکنت رابینسون، محمود سالک (مترجم)، آلن روه (تصویرگر) ریچاردکنت رابینسون
ناشر: کلام - 3 بهمن 1391
650000 ریال 552500 ریال
نیک آرنولد، محمود مزینانی (مترجم) نیک آرنولد
ناشر: پیدایش - 12 بهمن 1398
1550000 ریال 1317500 ریال
گراهام بوث، جان سیرز گراهام بوث
ناشر: مبتکران، پیشروان - اسفند 1395
550000 ریال 495000 ریال
نیک آرنولد، محمود مزینانی (مترجم) نیک آرنولد
ناشر: پیدایش - اردیبهشت 1395
1200000 ریال 1020000 ریال
رابرت وود رابرت وود
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دی 1395
6000 ریال 5400 ریال
گراهام بوث، علاء نوری (مترجم) گراهام بوث
ناشر: مبتکران - اسفند 1395
580000 ریال 493000 ریال
گراهام بوث، جان سیرز گراهام بوث
ناشر: مبتکران، پیشروان - اسفند 1395
550000 ریال 495000 ریال
علیرضا اسبقی (مترجم) علیرضا اسبقی (مترجم)
ناشر: مبتکران، پیشروان - اسفند 1395
550000 ریال 467500 ریال
علیرضا اسبقی (مترجم) علیرضا اسبقی (مترجم)
ناشر: مبتکران - 24 فروردین 1394
580000 ریال 522000 ریال
گراهام بوث، گادفری رابرت مک دوئل گراهام بوث
ناشر: مبتکران، پیشروان - اسفند 1395
400000 ریال 360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 118 مورد