ترتیب بر اساس:
مجتبی روحانی یزدلی، صدیقه مسعودیان مجتبی روحانی یزدلی
ناشر: مدرسان شریف - مهر 1400
1750000 ریال 1575000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: آزاده - آبان 1394
350000 ریال 315000 ریال
بهروز عزبدفتری (گردآورنده) بهروز عزبدفتری (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه تبریز - اردیبهشت 1395
250000 ریال 225000 ریال
پریسا حاج کرمی پریسا حاج کرمی
ناشر: مدرسان شریف - آبان 1402
3850000 ریال 3465000 ریال
ناصر عیوضیان کاری، هوشنگ رفیعی دستجردی ناصر عیوضیان کاری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - دی 1382
500000 ریال 450000 ریال
ساسان مهرانی، محمد مرادی، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی ساسان مهرانی
ناشر: نگاه دانش - 1401
6200000 ریال
ناشر: نگاه دانش - مرداد 1396
1000000 ریال
ناشر: نگاه دانش - آذر 1388
45000 ریال
علی اکبر اکرامی علی اکبر اکرامی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دی 1393
120000 ریال
ناشر: میزان - خرداد 1397
170000 ریال
نمایش 1 - 15 از 375 مورد