ترتیب بر اساس:
تیم مک نیس، فرزانه کریمی (مترجم) تیم مک نیس
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 3 آبان 1399
800000 ریال 350000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
جکلین مورلی، محمود مزینانی (مترجم)، فاطمه ستوده (ویراستار)، دیوید آنتریم (نقاش) جکلین مورلی
ناشر: پنجره - 20 خرداد 1392
400000 ریال 340000 ریال
محمود مزینانی (مترجم)، فاطمه ستوده (ویراستار)، دیوید آنتریم (نقاش) محمود مزینانی (مترجم)
ناشر: پنجره - 20 خرداد 1392
400000 ریال 340000 ریال
ادوارد پتیت، بیل شول، بشیر بختی (مترجم) ادوارد پتیت
ناشر: آشیانه کتاب - 18 فروردین 1389
1000000 ریال
ا.ار هاری، جمشید هاشمی (مترجم) ا.ار هاری
ناشر: تجسم خلاق - 14 دی 1387
150000 ریال
ژرژ باربارن، شهلا المعی (مترجم) ژرژ باربارن
ناشر: المعی - 15 شهریور 1390
40000 ریال
مهرداد مجاوریان، توران مردانی (ویراستار) مهرداد مجاوریان
ناشر: صیانت - 15 اردیبهشت 1386
20000 ریال
تیم مک نیس، رشاد مردوخی (مترجم) تیم مک نیس
ناشر: ماهی - 29 بهمن 1387
35000 ریال
ستاره بهنام، هانیه مطبوعی، سیدباقر حسینی (ویراستار) ستاره بهنام
ناشر: الماس شرق - 1 خرداد 1391
80000 ریال
سیدابوالقاسم سیدصدر سیدابوالقاسم سیدصدر
ناشر: آذر - 7 آبان 1384
12000 ریال
دنیا پمبرتون، تبسم آتشین جان (مترجم) دنیا پمبرتون
ناشر: حوض نقره - 22 اسفند 1386
11000 ریال
ژرژ باربارن، شهلا المعی (مترجم) ژرژ باربارن
ناشر: المعی - 5 اسفند 1385
20000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد