ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1397
300000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
عظیم اکبرزاده خیاوی، معصومه شیرزاد عظیم اکبرزاده خیاوی
ناشر: عظیم اکبرزاده خیاوی - خرداد 1396
400000 ریال
هلن موئن، عظیم اکبرزاده خیاوی (مترجم) هلن موئن
ناشر: عظیم اکبرزاده خیاوی - دی 1394
500000 ریال
عظیم اکبرزاده خیاوی، مارال مظلومی تبریزی عظیم اکبرزاده خیاوی
ناشر: مارال مظلومی تبریزی - مرداد 1396
500000 ریال
افروز احمدی، زهرا کیخانی افروز احمدی
ناشر: مارال مظلومی تبریزی - آذر 1396
500000 ریال
عظیم اکبرزاده خیاوی، مارال مظلومی تبریزی عظیم اکبرزاده خیاوی
ناشر: مارال مظلومی تبریزی - مرداد 1396
500000 ریال
ناشر: شاپورخواست - بهمن 1395
200000 ریال
حمید شیرخانلو، آیسان خلیق حمید شیرخانلو
ناشر: میرماه - مرداد 1396
200000 ریال
برادلی تیموتی، سیدستار باویر (مترجم)، سیدبختیار باویر (مترجم) برادلی تیموتی
ناشر: کردگار - 12 اردیبهشت 1391
25000 ریال
ناشر: سنجش و دانش - شهریور 1397
180000 ریال
فاطمه نوروزی، جابر جاویدی فاطمه نوروزی
ناشر: علوم و فنون معین - تیر 1397
300000 ریال
نرجس مصلی نژاد، حسن جاوید (ویراستار) نرجس مصلی نژاد
ناشر: شهد سخن - 17 دی 1392
80000 ریال
ناشر: افروز - بهمن 1396
150000 ریال
ژاله ورشوساز ژاله ورشوساز
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 1383
30000 ریال
هیمن مرادی سردره، مهران علوی هیمن مرادی سردره
ناشر: دایان - دی 1395
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد