ترتیب بر اساس:
دی.پی دوب، ودپراکاش گولاتی، امیرحسین نریمانی (مترجم)، امیر سپهرام (مترجم) دی.پی دوب
ناشر: نص - دی 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: نوپردازان - بهمن 1392
900000 ریال 810000 ریال
فاطمه سادات رستگار، آتنا صمدی، سیدناصر گشتایی (ویراستار) فاطمه سادات رستگار
ناشر: الماس دانش، پویند - آبان 1389
15000 ریال
حسین محسن زاده، سیدامیر حسین رضوی (ویراستار) حسین محسن زاده
ناشر: آریاپژوه، زوفا - اسفند 1391
240000 ریال
حسین محسن زاده، سیدامیر حسین رضوی (ویراستار) حسین محسن زاده
ناشر: زوفا - مرداد 1389
140000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد