ترتیب بر اساس:
سیدرضا صالحی امیری سیدرضا صالحی امیری
ناشر: ققنوس - فروردین 1395
170000 ریال 153000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
اسداله بابایی فرد، باقر ساروخانی اسداله بابایی فرد
ناشر: دیدار - 9 اسفند 1391
145000 ریال 123250 ریال
ناشر: هامش - 1397
450000 ریال 405000 ریال
مؤسسه اندیشه یاوران معین استان اصفهان(گردآورنده) مؤسسه اندیشه یاوران معین استان اصفهان(گردآورنده)
ناشر: نوشته - 13 مرداد 1398
160000 ریال 136000 ریال
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 13 اردیبهشت 1399
1250000 ریال
ریحانه احمدی دهکاء ریحانه احمدی دهکاء
ناشر: ادیبان روز - 1 دی 1397
550000 ریال
علی باقی نصرآبادی، نوریه شادالویی، هادی طاهری علی باقی نصرآبادی
ناشر: یاقوت - 25 تیر 1390
30000 ریال
علی اشرف نظری (به اهتمام) علی اشرف نظری (به اهتمام)
ناشر: تمدن ایرانی (وابسته به موسسه مطالعات ملی) - 8 خرداد 1391
45000 ریال
حبیب اله صفی پور، لنا عبدالخانی (ویراستار) حبیب اله صفی پور
ناشر: پژوهندگان راه دانش - اسفند 1395
170000 ریال
عباس اعرابی هاشمی عباس اعرابی هاشمی
ناشر: فراز اندیش سبز - تیر 1395
80000 ریال
سیدرضا صالحی امیری، امیر عظیمی دولت آبادی سیدرضا صالحی امیری
ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک - 4 آبان 1392
100000 ریال
محمدمهدی مظاهری، اعظم ملایی محمدمهدی مظاهری
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - بهمن 1395
230000 ریال
فرشته نصراللهی فرشته نصراللهی
ناشر: مهرگان خرد - بهمن 1394
160000 ریال
حافظه سیفی آتشگاه حافظه سیفی آتشگاه
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 11 بهمن 1388
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد