ترتیب بر اساس:
یرواند آبراهامیان، احمد گل محمدی (مترجم)، محمدابراهیم فتاحی ولیلایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 15 تیر 1401
3200000 ریال 2560000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
یرواند آبراهامیان، کاظم فیروزمند (مترجم)، حسن شمس آوری (مترجم)، محسن مدیرشانه چی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر مرکز - 2 آذر 1400
1890000 ریال 1701000 ریال
یرواند آبراهامیان، محمدابراهیم فتاحی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 23 بهمن 1401
2000000 ریال 1600000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - 19 مهر 1400
600000 ریال 540000 ریال
ناشر: نقش و نگار - 26 فروردین 1400
1500000 ریال 790000 ریال
یرواند آبراهامیان، بهرنگ رجبی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر چشمه - 7 مرداد 1401
1050000 ریال 840000 ریال
هما سرشار(به اهتمام) هما سرشار(به اهتمام)
ناشر: نشر ثالث - 23 شهریور 1399
2200000 ریال 1760000 ریال
محسن کاظمی(به اهتمام) محسن کاظمی(به اهتمام)
ناشر: سوره مهر - 18 دی 1398
1250000 ریال 1000000 ریال
ناشر: نقش و نگار - شهریور 1395
1200000 ریال 960000 ریال
عمادالدین باقی عمادالدین باقی
ناشر: سرایی - بهمن 1394
1200000 ریال 1080000 ریال
آذر آریان پور آذر آریان پور
ناشر: اختران - 23 تیر 1388
1200000 ریال 960000 ریال
ناشر: سرایی - 1383
1800000 ریال 1620000 ریال
یرواند آبراهامیان یرواند آبراهامیان
ناشر: دات - تیر 1397
800000 ریال 640000 ریال
ناشر: امید فردا - 9 مهر 1384
2400000 ریال 1920000 ریال
ناشر: کویر - 18 شهریور 1399
4000000 ریال 3600000 ریال
نمایش 1 - 15 از 644 مورد