ترتیب بر اساس:
عبدالحمید شمس عبدالحمید شمس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 27 آبان 1392
220000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
شوکت شایسته شوکت شایسته
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 بهمن 1389
35500 ریال
محسن صفری، شهاب مشهدیان محسن صفری
ناشر: جنگل، جاودانه - 12 بهمن 1389
30000 ریال
عبدالحمید شمس عبدالحمید شمس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1397
220000 ریال
مرضیه نصرالهی آزاد مرضیه نصرالهی آزاد
ناشر: خرسندی - 22 فروردین 1390
40000 ریال
جمال صالحی ذهابی جمال صالحی ذهابی
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 16 اسفند 1388
115000 ریال
مرضیه دهقانی مرضیه دهقانی
ناشر: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 17 اسفند 1398
600000 ریال
مهران داور (مترجم) مهران داور (مترجم)
ناشر: موسسه نگارش الکترونیک کتاب - فروردین 1395
70000 ریال
محمدحسن خدادادی محمدحسن خدادادی
ناشر: خرسندی - دی 1397
200000 ریال
سیدحسن میرحسینی سیدحسن میرحسینی
ناشر: میزان - 28 آذر 1385
33000 ریال
اعظم حسینی اعظم حسینی
ناشر: حقوق یار - 14 بهمن 1398
170000 ریال
نگار مرادی نگار مرادی
ناشر: مجد - مرداد 1397
140000 ریال
ناشر: مهد حقوق - 1383
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد