ترتیب بر اساس:
سیدحسین نصر، حسن میانداری (مترجم) سیدحسین نصر
ناشر: کتاب طه - آبان 1397
1900000 ریال 1710000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
جان اف. هات، بتول نجفی (مترجم) جان اف. هات
ناشر: کتاب طه(وابسته به موسسه فرهنگی طه) - 1393
1950000 ریال 1657500 ریال
سیدحسین نصر، مهدی کفائی (مترجم)، حسین کرمی (مترجم) سیدحسین نصر
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 17 فروردین 1392
500000 ریال 450000 ریال
سیدحسین نصر سیدحسین نصر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 31 شهریور 1399
450000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - 1399
780000 ریال
برتراند راسل، حسن منصور (مترجم) برتراند راسل
ناشر: آگاه - 3 آذر 1398
760000 ریال
دان کیوپیت، حسن کامشاد (مترجم) دان کیوپیت
ناشر: طرح نو - 27 آذر 1389
185000 ریال
حسین بستان، محمد فتحعلی خانی حسین بستان
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - دی 1395
80000 ریال
ناشر: منیر - 28 فروردین 1389
250000 ریال
سیدحسین نصر، امیرحسین اصغری (مترجم)، فاطمه ذوالقدر (ویراستار) سیدحسین نصر
ناشر: اطلاعات - 15 بهمن 1390
30000 ریال
حسین بستان (نجفی)، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار) حسین بستان (نجفی)
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 18 خرداد 1392
45000 ریال
سیدمحمد بنی هاشمی سیدمحمد بنی هاشمی
ناشر: منیر - 27 فروردین 1391
130000 ریال
ناشر: آوای نور - 14 مهر 1398
430000 ریال
عطاءالله بیگدلی (ویراستار)، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) (به اهتمام) عطاءالله بیگدلی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 18 مرداد 1391
155000 ریال
جان تئودور هاتون، بتول نجفی (مترجم) جان تئودور هاتون
ناشر: شرکت به نشر، به نشر انتشارات آستان قدس رضوی - 26 فروردین 1394
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 177 مورد