ترتیب بر اساس:
ناشر: نگاه دانش - 19 فروردین 1400
1800000 ریال 1710000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 585000 ریال
ایرج نوروش، ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی، محمد مرادی ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش - 25 اردیبهشت 1401
3000000 ریال 2700000 ریال
ناشر: کتابخانه فرهنگ - 1391
100000 ریال 90000 ریال
امیرمسعود رحمانی امیرمسعود رحمانی
ناشر: پوران پژوهش - 29 اسفند 1400
2760000 ریال 2484000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 5 بهمن 1390
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: سیمای دانش، آذر - 12 آبان 1389
160000 ریال 144000 ریال
ناشر: آزاد مهر، سلیس - 27 اسفند 1391
160000 ریال 54000 ریال
محمد ابراهیم قزوینی، محمود ابراهیم قزوینی محمد ابراهیم قزوینی
ناشر: رسانه تخصصی - 3 خرداد 1389
78000 ریال 70200 ریال
اکبر پورمحمد اکبر پورمحمد
ناشر: علوی فرهیخته (وابسته به موسسه فرهنگی هنری علوی فرهیخته) - 16 شهریور 1392
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
140000 ریال 112000 ریال
ناشر: شیوه - 16 اسفند 1389
60000 ریال 54000 ریال
ناشر: دانش پژوهان فردای روشن - 3 آبان 1389
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
200000 ریال 160000 ریال
کیان پیشکار (تهیه کننده) کیان پیشکار (تهیه کننده)
ناشر: پردازش - 1393
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: دانش پژوهان فردای روشن، آویدنگار - 16 بهمن 1390
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - 28 مهر 1393
650000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 11 مهر 1389
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,645 مورد