ترتیب بر اساس:
حسن خسروی حسن خسروی
ناشر: خرسندی - 21 مهر 1401
1600000 ریال 1520000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
محسن ملک افضلی اردکانی، امیر عباس رجبی (ویراستار) محسن ملک افضلی اردکانی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 14 خرداد 1401
700000 ریال 665000 ریال
حسین مهرپور حسین مهرپور
ناشر: دادگستر - 20 شهریور 1400
1500000 ریال 1350000 ریال
محمدرضا ویژه محمدرضا ویژه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 11 دی 1398
360000 ریال 324000 ریال
سیدمحمد هاشمی سیدمحمد هاشمی
ناشر: میزان - 28 فروردین 1401
1550000 ریال
بیژن عباسی لاهیجی بیژن عباسی لاهیجی
ناشر: جنگل، جاودانه - 21 آذر 1401
1700000 ریال 1530000 ریال
ناشر: میزان - 29 بهمن 1400
1400000 ریال
سیدابوالفضل قاضی سیدابوالفضل قاضی
ناشر: میزان - 14 مهر 1400
1400000 ریال
عباسعلی عمیدزنجانی عباسعلی عمیدزنجانی
ناشر: مجد - 12 شهریور 1401
2200000 ریال 1980000 ریال
بیژن عباسی لاهیجی(تدوین) بیژن عباسی لاهیجی(تدوین)
ناشر: دادگستر - 26 اسفند 1400
1300000 ریال 1235000 ریال
ابوالفضل قاضی ابوالفضل قاضی
ناشر: میزان - 24 فروردین 1401
1300000 ریال
منوچهر طباطبایی موتمنی منوچهر طباطبایی موتمنی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 8 مرداد 1399
720000 ریال
منوچهر طباطبایی موتمنی منوچهر طباطبایی موتمنی
ناشر: میزان - آبان 1395
240000 ریال
قاسم شعبانی (گردآورنده) قاسم شعبانی (گردآورنده)
ناشر: اطلاعات - 1393
1200000 ریال
بیژن عباسی بیژن عباسی
ناشر: دادگستر - 26 مرداد 1400
750000 ریال
نمایش 1 - 15 از 166 مورد