ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 14 اردیبهشت 1399
400000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
200000 ریال
ابوالحسن هاشمی نژاد، مریم باغبان اصفهانی ابوالحسن هاشمی نژاد
ناشر: استادی - 30 آبان 1388
55000 ریال
امین منصوب (تهیه کننده)، سعید سبزه محمدیه (تهیه کننده) امین منصوب (تهیه کننده)
ناشر: پردازش - 5 شهریور 1390
120000 ریال
ناشر: پردازشگران - 12 آذر 1385
60000 ریال
ناشر: پردازشگران - 15 آذر 1385
50000 ریال
فاطمه جعفرخانی، مرتضی بختیاروند فاطمه جعفرخانی
ناشر: آوای نور - اسفند 1395
200000 ریال
گروه مولفین انتشارات ارشد گروه مولفین انتشارات ارشد
ناشر: ارشد - 11 بهمن 1393
290000 ریال
ابوطالب سعادتی شامیر، زینب زحمتکش ابوطالب سعادتی شامیر
ناشر: آذرین مهر - 2 اسفند 1391
350000 ریال
فرهاد ابی زاده فرهاد ابی زاده
ناشر: مهربان نشر - اسفند 1395
100000 ریال
ناشر: آثار فکر - اسفند 1395
140000 ریال
وحیدرضا میرزائیان وحیدرضا میرزائیان
ناشر: یازان - 10 تیر 1393
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 12 بهمن 1388
50000 ریال
ناشر: سنجش (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سنجش) - 11 دی 1390
76000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد