ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 02 دی، 1398
140000 ریال
وحید قبادیان وحید قبادیان
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
550000 ریال
علی اکبر سرفراز، بهمن فیروزمندی، حسین محسنی، محمدجعفر سروقدی علی اکبر سرفراز
ناشر: مارلیک - 1393
700000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 اسفند، 1397
100000 ریال
یعقوب محمدی فر یعقوب محمدی فر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 06 آذر، 1398
300000 ریال
فرانک هول، گرگوری جانسون، هنری ت. رایت، جان ر. آلدن، رابرت شاخت، رابرت هنریکسون، لوییس د. لوین، رابرت جی. ونکه فرانک هول
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 05 آبان، 1393
440000 ریال
عبدالرسول عبودیت عبدالرسول عبودیت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 20 خرداد، 1398
210000 ریال
تورج دریایی، مهرداد قدرت دیزجی (مترجم) تورج دریایی
ناشر: ققنوس - 03 مهر، 1392
190000 ریال
ناشر: سبحان نور - 07 تیر، 1391
550000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اسفند، 1395
140000 ریال
بهنام محمدپناه، فاطمه ورنی جوکندان (ویراستار) بهنام محمدپناه
ناشر: سبزان - 07 دی، 1392
330000 ریال
ماریا براسیوس ماریا براسیوس
ناشر: هرمس - 30 فروردین، 1394
180000 ریال 162000 ریال
علی سامی علی سامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 02 دی، 1398
330000 ریال
علی سامی علی سامی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 اسفند، 1397
220000 ریال
والتر هینتس، پرویز رجبی (مترجم) والتر هینتس
ناشر: ققنوس - 08 مهر، 1392
190000 ریال
نمایش 1 - 15 از 235 مورد