ترتیب بر اساس:
جواد طباطبایی(بازنویسی) جواد طباطبایی(بازنویسی)
ناشر: مینوی خرد - تیر 1399
420000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
ژان آنتوان دوسرسو، ولی الله شادان (مترجم) ژان آنتوان دوسرسو
ناشر: کتابسرا - 1391
125000 ریال
سیدجواد طباطبائی (بازنویسی) سیدجواد طباطبائی (بازنویسی)
ناشر: نگاه معاصر - دی 1386
80000 ریال
ایرج بقائی کرمانی ایرج بقائی کرمانی
ناشر: آفرینش - اردیبهشت 1388
45000 ریال
ابوطالب بن میرزابیک موسوی فندرسکی، رسول جعفریان (به اهتمام) ابوطالب بن میرزابیک موسوی فندرسکی
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - آذر 1388
30000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد