ترتیب بر اساس:
ادگار مورن، امیر نیک پی (مترجم) ادگار مورن
ناشر: نگاه معاصر - 22 آبان 1396
600000 ریال 540000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1394
450000 ریال 140000 ریال
ناشر: مهراردوان - 15 مرداد 1393
250000 ریال 225000 ریال
بندیکتوس دو اسپینوزا، محسن جهانگیری (مترجم) بندیکتوس دو اسپینوزا
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مهر 1398
450000 ریال
پروین کدیور پروین کدیور
ناشر: آگه - 15 فروردین 1401
760000 ریال
اریک فروم اریک فروم
ناشر: پیکان - 22 اردیبهشت 1399
300000 ریال
السدیر مک اینتایر، محمدعلی شمالی (مترجم)، حمید شهریاری (مترجم) السدیر مک اینتایر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 مهر 1398
730000 ریال
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - 21 تیر 1399
590000 ریال
جیمز ریچلز، آرش اخگری (مترجم) جیمز ریچلز
ناشر: حکمت - دی 1395
900000 ریال
ایمانوئل کانت ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - اسفند 1395
1200000 ریال
سیدحسین نصر، عبدالرحیم گواهی (مترجم) سیدحسین نصر
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 1384
300000 ریال
ناشر: ققنوس - 23 شهریور 1398
950000 ریال
آرتور شوپنهاور، عظیم جابری (مترجم) آرتور شوپنهاور
ناشر: افراز - بهمن 1394
840000 ریال
محمدرضا مهدوی کنی محمدرضا مهدوی کنی
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - مهر 1395
1200000 ریال
جرج ادوارد مور، غلامحسین توکلی (مترجم) جرج ادوارد مور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 269 مورد