ترتیب بر اساس:
فیلیپ کاتلر، بهمن فروزنده (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نشر آموخته - 27 خرداد 1401
3500000 ریال 3325000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
احمد روستا، داور ونوس احمد روستا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 شهریور 1401
1720000 ریال 1634000 ریال
فیلیپ کاتلر، کوین لین کلر، مهدی امیرجعفری (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نص - 15 دی 1400
2590000 ریال 2460500 ریال
اورویل واکر، هارپر بوید، جان مالینز، جان کلود لرش، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، داود ایزدی (مترجم) اورویل واکر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 14 مرداد 1396
3600000 ریال 3420000 ریال
وارن کیگان، مارک.سی گرین، عبدالحمید ابراهیمی (مترجم)، هرمز مهرانی (مترجم) وارن کیگان
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 15 خرداد 1401
3200000 ریال 3040000 ریال
مالکوم مک دونالد، پیتر موریس، مهدی جلالی (مترجم)، مژگان خادم (مترجم) مالکوم مک دونالد
ناشر: آوند دانش - 26 آذر 1398
850000 ریال 765000 ریال
الگزاندر چرنو، کامبیز حیدرزاده (مترجم)، نیما شجاعی (مترجم)، سولماز دمندانی (ویراستار)، فیلیپ کاتلر(مقدمه) الگزاندر چرنو
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 29 آبان 1398
1850000 ریال 1757500 ریال
کوین لین کلر، فیلیپ کاتلر، محمدعلی عبدالوند (مترجم)، کامبیز حیدرزاده (مترجم) کوین لین کلر
ناشر: مبلغان - 21 شهریور 1401
3120000 ریال 2808000 ریال
الگزاندر چرنو، الهام فریدچهر (مترجم)، احمد آخوندی (ویراستار)، محسن جاویدموید (ویراستار)، پرویز درگی(مقدمه)، فیلیپ کاتلر(مقدمه) الگزاندر چرنو
ناشر: بازاریابی - 20 مرداد 1400
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: روزنگار - 25 اردیبهشت 1385
28000 ریال 25200 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 25 مرداد 1395
530000 ریال 477000 ریال
فیلیپ کاتلر، کوین لین کلر، احمد راه چمنی (مترجم)، مجید صفایی (مترجم)، افشین فتح الهی (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: بهمن برنا - 3 فروردین 1401
3200000 ریال 1700000 ریال
کی.جی آلسیم، محمد آزادی (مترجم)، سیدمحمد اعرابی (مترجم) کی.جی آلسیم
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 14 تیر 1400
1650000 ریال 1567500 ریال
جیم بلایث، محمد فاریابی (مترجم)، خلیل رضوی (مترجم)، لیاح غفوری (مترجم) جیم بلایث
ناشر: موسسه کتاب آراد، کهکشان دانش - مهر 1397
270000 ریال 180000 ریال
باربارا فیندلی شنک، حسام خضرایی حاذق فکر (مترجم) باربارا فیندلی شنک
ناشر: هیرمند - 21 فروردین 1400
1750000 ریال 950000 ریال
نمایش 1 - 15 از 316 مورد