ترتیب بر اساس:
ناشر: جمهوری - 16 شهریور 1398
3200000 ریال 2880000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - 1 بهمن 1401
560000 ریال 504000 ریال
جلال الدین محمدبن محمد مولوی، حسین الهی قمشه ای (شارح) جلال الدین محمدبن محمد مولوی
ناشر: علمی و فرهنگی - 8 تیر 1393
155000 ریال
محمدبن علی ابن عربی، محمدعلی موحد (مترجم) محمدبن علی ابن عربی
ناشر: کارنامه - 23 شهریور 1398
3850000 ریال
محمدبن علی ابن عربی، گل بابا سعیدی (مترجم) محمدبن علی ابن عربی
ناشر: زوار - 17 آذر 1392
680000 ریال
محمدبن علی شمس تبریزی، علیرضا حیدری (ویراستار)، محمدعلی موحد(مصحح) محمدبن علی شمس تبریزی
ناشر: خوارزمی - 8 آبان 1398
1800000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، حسن ملکشاهی (مترجم) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سروش - 1394
2400000 ریال
محمدبن علی شمس تبریزی، ویلیام سی. چیتیک (مترجم) محمدبن علی شمس تبریزی
ناشر: مروارید - 10 تیر 1399
2000000 ریال
محمدبن علی شمس تبریزی محمدبن علی شمس تبریزی
ناشر: نشر مرکز - 18 شهریور 1399
1358000 ریال
حسین محی الدین الهی قمشه ای حسین محی الدین الهی قمشه ای
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 8 بهمن 1398
260000 ریال
یحیی بن حبش سهروردی یحیی بن حبش سهروردی
ناشر: مولی - 14 دی 1399
250000 ریال
روزبهان بن ابی نصر روزبهان بقلی، محمدعلی امیرمعزی (مترجم) روزبهان بن ابی نصر روزبهان بقلی
ناشر: طهوری، انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران - 20 آبان 1399
2250000 ریال
محمدبن علی ابن عربی محمدبن علی ابن عربی
ناشر: زوار - 29 بهمن 1393
680000 ریال
محمودبن علی عزالدین کاشانی، عفت کرباسی(مقدمه)، محمدرضا برزگرخالقی(مقدمه) محمودبن علی عزالدین کاشانی
ناشر: زوار - 2 بهمن 1389
2300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 518 مورد