ترتیب بر اساس:
ناشر: پازینه - 19 خرداد 1388
2500000 ریال 2000000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
پیر لوکوک، نازیلا خلخالی (مترجم) پیر لوکوک
ناشر: نشر و پژوهش فرزان روز - 21 اسفند 1400
2000000 ریال 1800000 ریال
علیرضا شاپور شهبازی، شهرام جلیلیان (مترجم) علیرضا شاپور شهبازی
ناشر: شیرازه - 5 دی 1390
450000 ریال
پیر لوکوک، نازیلا خلخالی (مترجم)، ژاله آموزگار (ویراستار) پیر لوکوک
ناشر: فرزان روز - 25 خرداد 1389
2000000 ریال
داریوش اکبرزاده (مترجم)، فرانسواز گری یو-سوزینی (مترجم)، کلاریس هرن اشمیت (مترجم)، فلورانس ملبون-لابا (مترجم) داریوش اکبرزاده (مترجم)
ناشر: پازینه - 11 اردیبهشت 1387
650000 ریال
غلام محمد طاهری مبارکه غلام محمد طاهری مبارکه
ناشر: موسسه کتاب آراد - 25 تیر 1392
70000 ریال
مهرداد بهار، نصرالله کسرائیان (عکاس) مهرداد بهار
ناشر: آگاه - 30 مهر 1387
150000 ریال
شاهرخ رزمجو، عارف خرمشاهی (ویراستار) شاهرخ رزمجو
ناشر: فرزان روز - اردیبهشت 1397
300000 ریال
حسین سلطان زاده حسین سلطان زاده
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 28 خرداد 1390
50000 ریال
سیدعبدالرضا قریشی زاده، هادی مهرابی (مترجم)، داود وکیل زاده (عکاس) سیدعبدالرضا قریشی زاده
ناشر: میردشتی - 1 تیر 1389
350000 ریال
مصطفی حسین زاده، ایروینگ فینکل (مترجم)، علی حسن آبادی (ویراستار) مصطفی حسین زاده
ناشر: کتاب پارسه - 19 اسفند 1391
140000 ریال
رضا مرادی غیاث آبادی رضا مرادی غیاث آبادی
ناشر: شورآفرین - 4 خرداد 1392
500000 ریال
سیدعلی اصغر شریعت زاده (به اهتمام) سیدعلی اصغر شریعت زاده (به اهتمام)
ناشر: پازینه - 23 تیر 1389
750000 ریال
نادره نفیسی، پونه سعیدی (مترجم)، همایون امیریگانه (عکاس) نادره نفیسی
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا - 23 تیر 1392
4800000 ریال
نمایش 1 - 15 از 57 مورد