ترتیب بر اساس:
ناشر: آزاد مهر، سلیس - اسفند 1391
160000 ریال 54000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - دی 1402
520000 ریال 416000 ریال
آلین دو پتینیه، آمنه امیرخانی (مترجم) آلین دو پتینیه
ناشر: نوشته، کتابهای خورشید خانم - شهریور 1396
350000 ریال 297500 ریال
آگنس کاتالا آگنس کاتالا
ناشر: محراب قلم - فروردین 1400
300000 ریال 255000 ریال
ناشر: فنی ایران، نردبان - اسفند 1401
430000 ریال 365500 ریال
ناشر: کتابسرای میردشتی - شهریور 1400
950000 ریال 807500 ریال
ناشر: غنچه - تیر 1401
1050000 ریال 892500 ریال
سیاوش بهمنیار سیاوش بهمنیار
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، حکیم هیدجی - 1394
860000 ریال
نورمن شل، جودیت نوریک، مسعود حاجی زاده (مترجم)، سیامک افشار (ویراستار) نورمن شل
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 1389
31000 ریال
ناشر: خسروی - دی 1391
390000 ریال
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - اسفند 1395
125000 ریال
رابرت کلیگمن، نوشین سجادی (مترجم)، مهری نجفی (زیرنظر) رابرت کلیگمن
ناشر: اندیشه رفیع - فروردین 1391
280000 ریال
رابرت کلیگمن، الهه نوروزی (مترجم)، رضا فلاح (مترجم)، محمدرضا عبدی (مترجم)، داود خداآمرزیده (ویراستار)، علی اکبر ولایتی (زیرنظر) رابرت کلیگمن
ناشر: اندیشه رفیع - آبان 1390
94500 ریال
محمدرضا اشرفی، عباس عظیمی کیا محمدرضا اشرفی
ناشر: برای فردا - 1393
160000 ریال
رابرت ملیلو، مریم ابراهیمی کیا (مترجم) رابرت ملیلو
ناشر: فراروان - دی 1397
380000 ریال
والدوامرسون نلسون، رابرت کلیگمن، یاسر قوامی (مترجم)، سیداحمد طباطبایی (مترجم)، زهره باقری (مترجم) والدوامرسون نلسون
ناشر: علوم کامپیوتر - مرداد 1391
128000 ریال
نمایش 1 - 15 از 291 مورد