ترتیب بر اساس:
جواد فیض جواد فیض
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - 8 تیر 1400
8900000 ریال 8010000 ریال
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
350000 ریال 280000 ریال
ویلیام سی یرز، ربابه مرتضوی (مترجم)، مریم روحانی (ویراستار) ویلیام سی یرز
ناشر: صابرین - 18 آبان 1399
1550000 ریال 1240000 ریال
علی ذوالفقاری (طراح) علی ذوالفقاری (طراح)
ناشر: مهاجر - 1 مهر 1393
100000 ریال 80000 ریال
ناشر: آزاد مهر، سلیس - 27 اسفند 1391
160000 ریال 54000 ریال
پتا بی، جنی براون، پتسی وستکت، فیروزه معراج (مترجم)، حسین تولایی (ویراستار) پتا بی
ناشر: پیدایش - 13 شهریور 1389
1200000 ریال 960000 ریال
آلین دو پتینیه، آمنه امیرخانی (مترجم) آلین دو پتینیه
ناشر: نوشته، کتابهای خورشید خانم - شهریور 1396
350000 ریال 315000 ریال
مارک براون، لوری کرزنی، هایده کروبی (مترجم) مارک براون
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 16 بهمن 1386
120000 ریال 96000 ریال
فرامرز نعیم (مترجم)، هوشنگ مشکین پور (مترجم)، زهرا دامیار (ویراستار)، الکساندر تور (زیرنظر) فرامرز نعیم (مترجم)
ناشر: فردوس - 19 فروردین 1388
300000 ریال 240000 ریال
هریت زیفرت، فرد ارلیش هریت زیفرت
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1395
120000 ریال 96000 ریال
لوری کراسنی براون، مارک براون، ویدا لشگری (مترجم)، حسین فتاحی (ویراستار) لوری کراسنی براون
ناشر: قدیانی - شهریور 1397
250000 ریال 200000 ریال
سیاوش بهمنیار سیاوش بهمنیار
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، حکیم هیدجی - 1394
860000 ریال
نورمن شل، جودیت نوریک، مسعود حاجی زاده (مترجم)، سیامک افشار (ویراستار) نورمن شل
ناشر: صابرین، کتابهای دانه - 1389
31000 ریال
الاین کلانتون هارپاین، اسماعیل اسدپور (مترجم)، عباس موزیری (مترجم)، فاطمه نادری (مترجم) الاین کلانتون هارپاین
ناشر: کتاب ارجمند - 20 خرداد 1392
55000 ریال
ناشر: خسروی - 13 دی 1391
390000 ریال
تریسی گادریج، پوران سامی (مترجم)، اسماعیل شهبازی (ویراستار) تریسی گادریج
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 9 خرداد 1384
35000 ریال
نمایش 1 - 15 از 328 مورد