ترتیب بر اساس:
ناشر: نوآور - مهر 1396
460000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
رحمت الله استوار رحمت الله استوار
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 1381
11000 ریال
ناشر: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ایستگاه هواشناسی - 1383
10000 ریال
محمدرضا ترکاشوندمرادآبادی محمدرضا ترکاشوندمرادآبادی
ناشر: فر قلم - مرداد 1397
170000 ریال
فهیمه فیروزیار، محمدحسین ماجدی اردکانی، حسن تابش، امیرمازیار رئیس قاسمی، امیر عشیری (ویراستار)، علی اکبر رمضانیان پور (زیرنظر) فهیمه فیروزیار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 8 بهمن 1386
5000 ریال
محمدحسین ماجدی اردکانی، همایون مدنی محمدحسین ماجدی اردکانی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 28 بهمن 1391
13000 ریال
محمدحسین رضائیان، احمدعلی فلاح محمدحسین رضائیان
ناشر: شهد علم - بهمن 1396
80000 ریال
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 27 فروردین 1393
15000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد