ترتیب بر اساس:
فاضل نظری(شاعر) فاضل نظری(شاعر)
ناشر: سوره مهر - 9 بهمن 1400
950000 ریال 807500 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
فاضل نظری(شاعر) فاضل نظری(شاعر)
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر - 10 فروردین 1400
850000 ریال 700000 ریال
هوشنگ ابتهاج(شاعر) هوشنگ ابتهاج(شاعر)
ناشر: نشر چشمه - 27 آبان 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
قیصر امین پور(شاعر) قیصر امین پور(شاعر)
ناشر: مروارید - 26 آبان 1399
3300000 ریال 2805000 ریال
قیصر امین پور(شاعر) قیصر امین پور(شاعر)
ناشر: مروارید - 1399
390000 ریال 351000 ریال
ناشر: سوره مهر - 1 خرداد 1397
350000 ریال 315000 ریال
عرفان نظرآهاری(شاعر) عرفان نظرآهاری(شاعر)
ناشر: افق - اسفند 1397
700000 ریال 595000 ریال
فاضل نظری(شاعر) فاضل نظری(شاعر)
ناشر: سوره مهر - 26 اردیبهشت 1400
1250000 ریال 850000 ریال
احمد شاملو احمد شاملو
ناشر: مروارید - 7 آبان 1399
2400000 ریال 2040000 ریال
گروس عبدالملکیان(شاعر) گروس عبدالملکیان(شاعر)
ناشر: مروارید - 11 مرداد 1399
350000 ریال 297500 ریال
فاضل نظری(شاعر) فاضل نظری(شاعر)
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر - 24 مرداد 1400
850000 ریال 722500 ریال
سیدحمیدرضا برقعی(شاعر) سیدحمیدرضا برقعی(شاعر)
ناشر: فصل پنجم - 28 مرداد 1399
750000 ریال 637500 ریال
علیرضا آذر(شاعر) علیرضا آذر(شاعر)
ناشر: نیماژ - 3 اردیبهشت 1399
450000 ریال 382500 ریال
گروس عبدالملکیان(شاعر) گروس عبدالملکیان(شاعر)
ناشر: نشر چشمه - 21 اسفند 1398
600000 ریال 540000 ریال
قیصر امین پور(شاعر) قیصر امین پور(شاعر)
ناشر: مروارید - 21 اردیبهشت 1399
1000000 ریال 850000 ریال
نمایش 1 - 15 از 29,012 مورد