ترتیب بر اساس:
ناشر: علمی و فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی - 24 تیر 1400
1250000 ریال 1125000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 117000 ریال
حسن ابراهیم حسن، ابوالقاسم پاینده (مترجم)، محمود علمی (ویراستار) حسن ابراهیم حسن
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - 30 آبان 1389
4500000 ریال 4050000 ریال
عبدالمجید شرفی عبدالمجید شرفی
ناشر: کویر - بهمن 1397
690000 ریال 621000 ریال
ناشر: علم - 1 دی 1399
7500000 ریال 7000000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: علم - 16 آذر 1400
5250000 ریال 4725000 ریال
احسان کاتبی رضوانی احسان کاتبی رضوانی
ناشر: محراب قلم - 29 مهر 1398
1500000 ریال 1350000 ریال
محمدکاظم رحمتی محمدکاظم رحمتی
ناشر: بصیرت - 16 خرداد 1390
200000 ریال 180000 ریال
منصور داداش نژاد، حسین حسینیان مقدم، حسین مرادی نسب، محمدرضا هدایت پناه، سیدمحمد دلال موسوی (ویراستار)، سیداحمدرضا خضری(زیرنظر) منصور داداش نژاد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 1393
134000 ریال
حسین فلاح زاده، رمضان محمدی، محمود حیدری آقایی، قاسم خانجانی، احمدرضا خضری (زیرنظر) حسین فلاح زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 2 آذر 1393
230000 ریال
چیس رابینسن، محسن الویری (مترجم) چیس رابینسن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 اسفند 1398
330000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: دفترنشرمعارف - 2 آذر 1399
350000 ریال
ناشر: سوره مهر - 30 تیر 1399
900000 ریال
آرتورجان آربری، برتولد اشپولر، آن کاترین سواین فورد لمبتون، برنارد لوییس، مونتگمری وات، پی.ام. هولت، عرفان شهید، احمد آرام (مترجم) آرتورجان آربری
ناشر: امیرکبیر - 6 اسفند 1390
900000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1390
250000 ریال
محمد سپهری محمد سپهری
ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل - 16 خرداد 1389
60000 ریال
نمایش 1 - 15 از 341 مورد