ترتیب بر اساس:
جان راسل هینلز، ژاله آموزگار (مترجم)، احمد تفضلی (مترجم) جان راسل هینلز
ناشر: نشر چشمه - 12 تیر 1401
880000 ریال 836000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
ژان کلنز، احمدرضا قائم مقامی (مترجم)، پرودس اوکتور شروو (مترجم) ژان کلنز
ناشر: فرزان روز - 29 شهریور 1391
800000 ریال 720000 ریال
رابرت چارلز زینر رابرت چارلز زینر
ناشر: مهتاب، آبفام - بهمن 1395
2500000 ریال 2250000 ریال
ژاک دوشن گیمن، تیمور قادری (مترجم) ژاک دوشن گیمن
ناشر: مهتاب - 14 دی 1387
400000 ریال 360000 ریال
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 25 بهمن 1393
450000 ریال 405000 ریال
کورش نیکنام کورش نیکنام
ناشر: بهجت - 11 اسفند 1393
3000000 ریال 2700000 ریال
رابرت چارلز زینر، تیمور قادری (مترجم) رابرت چارلز زینر
ناشر: مهتاب - 25 مهر 1388
1300000 ریال 1170000 ریال
عبدالرفیع حقیقت عبدالرفیع حقیقت
ناشر: کومش - 1 مرداد 1386
750000 ریال 675000 ریال
ژاک دوشن گیمن، عباس باقری (مترجم) ژاک دوشن گیمن
ناشر: فرزان روز - 29 مهر 1385
400000 ریال 360000 ریال
حسن مرسل وند حسن مرسل وند
ناشر: اخوان - 1 مرداد 1399
350000 ریال 315000 ریال
بهمن فیروزمندی شیره جینی بهمن فیروزمندی شیره جینی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 آذر 1399
330000 ریال
دیوید اولانسی، مریم امینی (مترجم) دیوید اولانسی
ناشر: نشر چشمه - 23 اردیبهشت 1399
780000 ریال
جان راسل هینلز جان راسل هینلز
ناشر: اساطیر - 22 مرداد 1398
2250000 ریال
مارتین ورمازرن مارتین ورمازرن
ناشر: نشر چشمه - 23 اسفند 1393
140000 ریال
نمایش 1 - 15 از 105 مورد