ترتیب بر اساس:
ناشر: علم - 1 دی 1399
7500000 ریال 7000000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 27 اردیبهشت 1391
180000 ریال
ریولا جوردی ابی صعب ریولا جوردی ابی صعب
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 19 اسفند 1397
420000 ریال
ریولا جوردی ابی صعب، رفعت خواجه یار (مترجم) ریولا جوردی ابی صعب
ناشر: تمدن علمی - 20 فروردین 1398
1350000 ریال
رسول جعفریان رسول جعفریان
ناشر: ادیان - 15 تیر 1384
1400000 ریال
ناشر: علی اکبر عاصیان - دی 1396
100000 ریال
فخرالدین موسوی فخرالدین موسوی
ناشر: محدث - 15 مرداد 1386
25000 ریال
سیدحسن دهقانی سانیج سیدحسن دهقانی سانیج
ناشر: طلیعه نور - آذر 1397
ناشر: شیعه شناسی (وابسته به موسسه فرهنگی شیعه شناسی) - 1 مرداد 1385
30000 ریال
ناشر: سخن گستر - مرداد 1397
250000 ریال
ناشر: شیعه شناسی (وابسته به موسسه فرهنگی شیعه شناسی) - 7 تیر 1390
60000 ریال
فاطمه پهلوانپور فاطمه پهلوانپور
ناشر: شیعه شناسی (وابسته به موسسه فرهنگی شیعه شناسی) - 1392
43000 ریال
ناشر: فرهنگ مانا - تیر 1394
120000 ریال
سیدجواد حسینی نژاد، منیرالسادات حسینی رضاییان سیدجواد حسینی نژاد
ناشر: کتابدار توس - اسفند 1394
58000 ریال
مریم رضائی مریم رضائی
ناشر: فرهوش - تیر 1396
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد