ترتیب بر اساس:
یرواند آبراهامیان، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - 14 بهمن 1401
1300000 ریال 1235000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
هما سرشار(به اهتمام) هما سرشار(به اهتمام)
ناشر: نشر ثالث - 23 شهریور 1399
2200000 ریال 1980000 ریال
کریستوفر دوبلگ کریستوفر دوبلگ
ناشر: نشر چشمه - 12 مهر 1399
1250000 ریال 1125000 ریال
ناشر: شیرازه کتاب ما - اردیبهشت 1397
300000 ریال 270000 ریال
ریشارد کاپوشینسکی ریشارد کاپوشینسکی
ناشر: ماهی - 13 اردیبهشت 1399
650000 ریال 585000 ریال
سیدرضا نیازمند سیدرضا نیازمند
ناشر: شرکت حکایت قلم نوین - 20 دی 1400
3000000 ریال 2550000 ریال
سیدعلیرضا ازغندی سیدعلیرضا ازغندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 آذر 1393
220000 ریال
محمدعلی کاتوزیان، حسن افشار (مترجم) محمدعلی کاتوزیان
ناشر: نشر مرکز - 15 دی 1398
1200000 ریال
حسین بشیریه حسین بشیریه
ناشر: نگاه معاصر - 10 شهریور 1399
1300000 ریال
ناشر: کویر - خرداد 1398
1250000 ریال
مهدی ماحوزی (گردآورنده) مهدی ماحوزی (گردآورنده)
ناشر: زوار - 1389
220000 ریال
استفن کینزر، شهریار خواجیان (مترجم) استفن کینزر
ناشر: اختران - 4 آذر 1398
900000 ریال 810000 ریال
ماروین زونیس، پرویز صالحی (مترجم)، زهرا لبادی (مترجم)، سلیمان امین زاده (مترجم) ماروین زونیس
ناشر: چاپخش - 25 خرداد 1387
900000 ریال
ناشر: نگاه - 8 دی 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
نمایش 1 - 15 از 120 مورد