ترتیب بر اساس:
محمود سریع القلم محمود سریع القلم
ناشر: نشر و پژوهش فرزان روز - 8 دی 1399
1800000 ریال 1620000 ریال
ناشر: آدینه - 8 دی 1401
650000 ریال 520000 ریال
جورج بی. بالدوین جورج بی. بالدوین
ناشر: علم - مرداد 1396
1650000 ریال 1320000 ریال
فرشاد مومنی فرشاد مومنی
ناشر: نقش و نگار - 16 بهمن 1398
1350000 ریال 1080000 ریال
فرشاد مومنی فرشاد مومنی
ناشر: نقش و نگار - 16 بهمن 1398
1500000 ریال 1200000 ریال
ناشر: اختران - دی 1397
700000 ریال 560000 ریال
سیدمهدی الوانی، کریم کیاکجوری، فروغ رودگرنژاد سیدمهدی الوانی
ناشر: صفار - 21 خرداد 1399
440000 ریال
محمد کردبچه، فرهاد نیلی، مسعود نیلی، حسن درگاهی، احمد دوست حسینی (زیرنظر)، علی اکبر صابری (زیرنظر) محمد کردبچه
ناشر: نشر نی - 1393
160000 ریال
هادی امیری، روح اله شهنازی، زهرا دهقان شبانی، سعیدرضا علی عسگری (ویراستار)، الیاس نادران (زیرنظر) هادی امیری
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 17 دی 1391
56000 ریال
سیدحسن صدوق سیدحسن صدوق
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 2 تیر 1391
80000 ریال
مسعود نیلی مسعود نیلی
ناشر: نشر نی - 7 آبان 1387
160000 ریال
محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد، حسین عباس علی کمر محمد طبیبیان
ناشر: دنیای اقتصاد - 13 خرداد 1392
400000 ریال
محمد حریری اکبری، ساقی جهانشاهی (ویراستار) محمد حریری اکبری
ناشر: نشر نی - 16 مهر 1387
100000 ریال
فرهاد رهبر، ناهید پوررستمی، مرجان ذکایی (ویراستار)، حمید خادمی (ویراستار) فرهاد رهبر
ناشر: دانشگاه تهران - 11 دی 1391
160000 ریال
وحید شقاقی شهری وحید شقاقی شهری
ناشر: نور علم - اسفند 1395
150000 ریال
ناشر: خانیران - 26 اسفند 1391
25000 ریال
نمایش 1 - 15 از 137 مورد