ترتیب بر اساس:
عباس معدن دار، اکبر رهنما (ویراستار) عباس معدن دار
ناشر: آییژ - 7 خرداد 1400
700000 ریال 665000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
احمد آقازاده احمد آقازاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 9 تیر 1401
1490000 ریال 1415500 ریال
احمد آقازاده احمد آقازاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 شهریور 1393
470000 ریال
احمد آقازاده احمد آقازاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 شهریور 1399
390000 ریال
کاترین لوئیس، تاکه او دوای کاترین لوئیس
ناشر: موسسه فرهنگی منادی تربیت - 21 مهر 1396
100000 ریال
بهرام محسن پور بهرام محسن پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1393
90000 ریال
مهران فرج اللهی، محمدرضا سرمدی، مژگان حیدری، سیدمحمد شبیری (ویراستار) مهران فرج اللهی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1397
360000 ریال
لوتان کوی، محمد یمنی دوزی سرخابی (مترجم) لوتان کوی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 اردیبهشت 1398
420000 ریال
محمدرضا سرکارآرانی محمدرضا سرکارآرانی
ناشر: مدرسه - 11 اسفند 1392
265000 ریال
نرگس سجادیه نرگس سجادیه
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - شهریور 1395
80000 ریال
بهرام محسن پور بهرام محسن پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 11 تیر 1398
90000 ریال
سیدحمیدرضا علوی سیدحمیدرضا علوی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 20 دی 1388
40000 ریال
ماساکو واتانابه، محمدرضا سرکارآرانی (مترجم)، علیرضا رضائی (مترجم)، زینب صدوقی (مترجم)، افسانه حجتی طباطبائی (ویراستار) ماساکو واتانابه
ناشر: منادی تربیت - 1391
100000 ریال
لوتان کوی لوتان کوی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 دی 1398
420000 ریال
نمایش 1 - 15 از 44 مورد