محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
بهرام محسن پور بهرام محسن پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1393
2860000 ریال 2574000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
لوتان کوی، محمد یمنی دوزی سرخابی (مترجم) لوتان کوی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت 1398
2430000 ریال
نرگس سجادیه، مجید جهانی نوق (ویراستار) نرگس سجادیه
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - شهریور 1395
700000 ریال
لوتان کوی لوتان کوی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1398
2430000 ریال
احمد آقازاده احمد آقازاده
ناشر: سمت - تیر 1402
2120000 ریال 1802000 ریال
دیویداچ. فیلیپس، میشل شوایسفورت، محمدجواد لیاقت دار (مترجم)، اصغر سلطانی (مترجم) دیویداچ. فیلیپس
ناشر: دانشگاه اصفهان - مهر 1396
1600000 ریال 1440000 ریال
محمد حسنی، بهاره عزیزی نژاد، تقی علی اشرف جودت (ویراستار)، کرمعلی قدمیاری (ویراستار) محمد حسنی
ناشر: دانشگاه ارومیه - خرداد 1391
500000 ریال 450000 ریال
احمد آقازاده احمد آقازاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1393
2120000 ریال
احمد آقازاده احمد آقازاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - دی 1401
590000 ریال
کاترین لوئیس، تاکه او دوای کاترین لوئیس
ناشر: موسسه فرهنگی منادی تربیت - مهر 1396
100000 ریال
مهران فرج اللهی، محمدرضا سرمدی، مژگان حیدری، سیدمحمد شبیری (ویراستار) مهران فرج اللهی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1397
360000 ریال
عباس معدن دار، اکبر رهنما (ویراستار) عباس معدن دار
ناشر: آییژ - 1400
1000000 ریال
محمدرضا سرکارآرانی محمدرضا سرکارآرانی
ناشر: مدرسه - اسفند 1392
265000 ریال
بهرام محسن پور بهرام محسن پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1398
900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 59 مورد