ترتیب بر اساس:
کانت، لسینگ، هردر، سیروس آرین پور (مترجم) کانت
ناشر: موسسه انتشارات آگاه - 29 اسفند 1401
800000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
مایکل پالمر، علیرضا آل بویه (مترجم) مایکل پالمر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
150000 ریال
ایمانوئل کانت ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - اسفند 1395
1200000 ریال
ایمانوئل کانت، منوچهر صانعی دره بیدی (مترجم) ایمانوئل کانت
ناشر: نقش و نگار - 24 آذر 1399
1600000 ریال
میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی میرعبدالحسین نقیب زاده جلالی
ناشر: آگه - 23 دی 1398
950000 ریال
محمدتقی مصباح، احمد حسینی شریفی (محقق) محمدتقی مصباح
ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل - 27 تیر 1391
300000 ریال
سروش دباغ سروش دباغ
ناشر: هرمس، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - 20 مهر 1388
60000 ریال
ویلیام کی. فرانکنا، هادی صادقی (مترجم) ویلیام کی. فرانکنا
ناشر: کتاب طه(وابسته به موسسه فرهنگی طه) - 18 تیر 1393
81000 ریال
مرتضی مطهری مرتضی مطهری
ناشر: صدرا - 31 تیر 1398
620000 ریال
ناشر: کتاب پارسه - 20 اردیبهشت 1388
98000 ریال
دیوید مک ناتن، حسن میانداری (مترجم)، سیمین عارفی (ویراستار) دیوید مک ناتن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 خرداد 1391
45000 ریال
سروش دباغ سروش دباغ
ناشر: صراط - 15 شهریور 1399
750000 ریال
حسینعلی شیدان شید حسینعلی شیدان شید
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 31 خرداد 1388
35000 ریال
کریم مجتهدی کریم مجتهدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 20 آذر 1390
180000 ریال
امیر خواص، سیداکبر حسینی قلعه بهمن امیر خواص
ناشر: دانشگاه پیام نور - 10 اردیبهشت 1398
170000 ریال
نمایش 1 - 15 از 143 مورد