ترتیب بر اساس:
ورنر سومبارت، رحیم قاسمیان (مترجم) ورنر سومبارت
ناشر: ساقی - مهر 1390
69000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
ژاک آتالی، علی اصغر سرحدی (مترجم) ژاک آتالی
ناشر: امیرکبیر - آبان 1391
213000 ریال
موسسه مطالعات و بررسی راهبردی بعثت موسسه مطالعات و بررسی راهبردی بعثت
ناشر: شهید کاظمی، من و کتاب - فروردین 1400
700000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد