ترتیب بر اساس:
غلامحسین گرامی غلامحسین گرامی
ناشر: دفترنشرمعارف - 14 مرداد 1400
350000 ریال 300000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
احمد واعظی احمد واعظی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان 1395
90000 ریال 85500 ریال
سیدمحمدحسین طباطبائی، صادق لاریجانی (مترجم)، سیدهادی خسروشاهی(به اهتمام) سیدمحمدحسین طباطبائی
ناشر: بوستان کتاب قم - 19 اردیبهشت 1400
950000 ریال 855000 ریال
حسین مظاهری حسین مظاهری
ناشر: ذکر - 19 بهمن 1389
460000 ریال 414000 ریال
عبدالحسین خسروپناه، حسن اسماعیل پورنیازی عبدالحسین خسروپناه
ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معارف - 5 مرداد 1399
250000 ریال 225000 ریال
ناشر: سوره مهر - شهریور 1396
450000 ریال 405000 ریال
علی رضوانی علی رضوانی
ناشر: علم - 21 آبان 1393
125000 ریال 112500 ریال
ناشر: نگاه معاصر - خرداد 1397
1800000 ریال 1620000 ریال
محمد بهشتی محمد بهشتی
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 6 شهریور 1398
650000 ریال 585000 ریال
زهرا آیت اللهی، امیرحسین بانکی پورفرد، فاطمه بداغی، فریده خلج آبادی، محمدرضا شرفی، شهلا کاظمی پور، محمود مشفق، حسن ملکی زهرا آیت اللهی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 16 بهمن 1398
180000 ریال
عبدالحسین خسروپناه، حسن اسماعیل پورنیازی، حسن پناهی آزاد، مهدی عبداللهی، عبدالله محمدی، بهروز محمدی منفرد، رضا میرزایی، امیر عباس رجبی (ویراستار) عبدالحسین خسروپناه
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 14 شهریور 1399
250000 ریال
علی نقی خدایاری، رضا برنجکار، امیر عباس رجبی (ویراستار)، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها(تدوین) علی نقی خدایاری
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 3 مهر 1399
200000 ریال
محمود رجبی محمود رجبی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 1395
150000 ریال
احمد واعظی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه احمد واعظی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 خرداد 1390
65000 ریال
عبدالله جوادی آملی عبدالله جوادی آملی
ناشر: اسرا - 21 خرداد 1398
570000 ریال
نمایش 1 - 15 از 421 مورد