ترتیب بر اساس:
ادگار مورن، امیر نیک پی (مترجم) ادگار مورن
ناشر: نگاه معاصر - 22 آبان 1396
600000 ریال 540000 ریال
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
350000 ریال 315000 ریال
ناشر: کتاب طه - تیر 1395
2590000 ریال 2331000 ریال
سیدحسین نصر، عبدالرحیم گواهی (مترجم) سیدحسین نصر
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 1384
300000 ریال
هانس دیرکس، محمدرضا بهشتی (مترجم) هانس دیرکس
ناشر: هرمس - 18 خرداد 1389
500000 ریال
غلامحسین ابراهیمی دینانی غلامحسین ابراهیمی دینانی
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - اسفند 1396
500000 ریال
ارنست بکر، سیدمهدی ثریا (مترجم) ارنست بکر
ناشر: دانژه - آذر 1395
750000 ریال
مارک اژه، منوچهر فرهومند (مترجم)، آرام قریب (ویراستار) مارک اژه
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 11 اردیبهشت 1387
38000 ریال
هاوی کارل، احسان کیانی خواه (مترجم) هاوی کارل
ناشر: نشر گمان - 26 آذر 1398
950000 ریال
ناشر: دفترنشرمعارف - مرداد 1394
80000 ریال
هربرت مارکوزه، محمود کتابی (مترجم) هربرت مارکوزه
ناشر: پرسش - 28 دی 1389
500000 ریال
ادگار مورن، فائزه محمدی (مترجم)، امیر نیک پی (مترجم) ادگار مورن
ناشر: قصیده سرا - 24 تیر 1398
1300000 ریال
مرتضی روحانی راوری مرتضی روحانی راوری
ناشر: امیرکبیر - 5 مرداد 1392
30000 ریال
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آبان 1397
120000 ریال
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - مرداد 1397
145000 ریال
ناشر: کتاب طه(وابسته به موسسه فرهنگی طه) - 29 مرداد 1395
650000 ریال
نمایش 1 - 15 از 59 مورد