محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
محمد طادی، امیر جلالی (ویراستار) محمد طادی
ناشر: ادیبان روز - بهمن 1397
1000000 ریال 900000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
حمید مقدسی حمید مقدسی
ناشر: واژه پرداز، حیدری - اسفند 1393
500000 ریال
ناشر: آثار سبحان، حکیم هیدجی، بشری - دی 1393
99000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، حمید نام آور (مترجم) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: موسسه انتشارات یادواره کتاب - آذر 1393
1650000 ریال
گروه اخلاق پزشکی دانشگاه شاهد (به اهتمام) گروه اخلاق پزشکی دانشگاه شاهد (به اهتمام)
ناشر: تیمورزاده، طبیب - بهمن 1393
90000 ریال
لیلا ساداتی(گردآورنده) لیلا ساداتی(گردآورنده)
ناشر: جامعه نگر - دی 1398
399000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، عباس غفاری (مترجم)، اکرم عبدی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (ویراستار)، منوچهر قارونی (زیرنظر) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: جامعه نگر، آبژ، ژیوار - آذر 1392
349000 ریال
نیومن الگزاندر، ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، محسن ارجمند (مترجم)، فرید مدرس موسوی (مترجم)، بیژن جهانگیری (مقدمه) نیومن الگزاندر
ناشر: رهنما - مرداد 1389
100000 ریال
نیومن الگزاندر، ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، محسن ارجمند (مترجم)، فرید مدرس موسوی (مترجم)، بیژن جهانگیری (مقدمه) نیومن الگزاندر
ناشر: رهنما - تیر 1389
185000 ریال
فرهاد فاتحی، مریم نیک فرد فرهاد فاتحی
ناشر: نور دانش - دی 1389
165000 ریال
سیدناصر لطفی فاطمی سیدناصر لطفی فاطمی
ناشر: ضریح آفتاب - آذر 1387
7000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، حمید نام آور (مترجم) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: موسسه انتشارات یادواره کتاب - آذر 1393
950000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، عباس غفاری (مترجم)، اکرم عبدی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (ویراستار)، منوچهر قارونی (زیرنظر) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: جامعه نگر، آبژ، ژیوار - خرداد 1393
480000 ریال
خسرو اژدری خسرو اژدری
ناشر: گسترش علوم پایه - آبان 1398
280000 ریال
محمدطاهر رجبی (مترجم)، محمدباقر رجبی (مترجم)، محبوبه ابراهیم نژاد شیروانی (مترجم) محمدطاهر رجبی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - خرداد 1390
395000 ریال
نمایش 1 - 15 از 93 مورد