ترتیب بر اساس:
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - 1399
500000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 27 آذر 1400
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - شهریور 1395
40000 ریال
علی اسماعیلی علی اسماعیلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 مرداد 1385
44500 ریال
فضل الله اکبری فضل الله اکبری
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 25 تیر 1401
560000 ریال
رضا تهرانی، روح الله رهنما رضا تهرانی
ناشر: نگاه دانش - 8 خرداد 1401
1100000 ریال
موسی بزرگ اصل موسی بزرگ اصل
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت استانداردها - 10 اردیبهشت 1398
200000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 9 دی 1399
150000 ریال
ناشر: آیلار - 1398
1100000 ریال
سعید جمشیدی (گردآورنده) سعید جمشیدی (گردآورنده)
ناشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی - 27 اسفند 1392
200000 ریال
استیون.اچ پنمن، احمد بدری (مترجم)، سبحان اسکینی (مترجم)، الیاس بدری (مترجم) استیون.اچ پنمن
ناشر: پژوهشکده پولی و بانکی - 1396
1200000 ریال
سعید جمشیدی، فاطمه اثباتی (ویراستار) سعید جمشیدی
ناشر: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی - 11 مرداد 1391
200000 ریال
ناشر: ترمه - خرداد 1396
180000 ریال
یونس بادآورنهندی یونس بادآورنهندی
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 18 اسفند 1397
550000 ریال
جان ای. تریسی، تیج سی تریسی جان ای. تریسی
ناشر: ستایش - 5 آذر 1395
220000 ریال
نمایش 1 - 15 از 81 مورد