محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
گرگوری پاسکالیدیس، مارک هوارد ماس، ویلم فلوسر، محمد غفوری (مترجم)، محمد نبوی (ویراستار) گرگوری پاسکالیدیس
ناشر: آگه - بهمن 1400
890000 ریال 801000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر 1398
510000 ریال
وازریک درساهاکیان (مترجم)، بهمن جلالی (مترجم)، ناتان لاینز (به اهتمام) وازریک درساهاکیان (مترجم)
ناشر: سروش - خرداد 1392
170000 ریال
ناشر: کتاب پرگار - تیر 1397
ناشر: کتاب پرگار - تیر 1397
وازریک درساهاکیان (مترجم)، بهمن جلالی (مترجم)، ناتان لاینز(به اهتمام) وازریک درساهاکیان (مترجم)
ناشر: سروش - مهر 1400
400000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد