محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
سعید فراهانی فرد سعید فراهانی فرد
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 24 خرداد 1389
150000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
450000 ریال 405000 ریال
بهزاد انگورج بهزاد انگورج
ناشر: آرون - دی 1394
290000 ریال
محمدحسن عصاره، سیدجعفر سیداخلاقی، اصغر احمدی (ویراستار) محمدحسن عصاره
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 18 مرداد 1388
20000 ریال
بهرام خزین (ویراستار)، دبیرخانه ستادبرنامه چهارم (تهیه کننده) بهرام خزین (ویراستار)
ناشر: وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته - 15 بهمن 1384
40000 ریال
بهرام خزین (ویراستار)، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی واقتصادکشاورزی (تهیه و تنظیم) بهرام خزین (ویراستار)
ناشر: وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته - 15 بهمن 1384
40000 ریال
فردین حقانی (گردآورنده) فردین حقانی (گردآورنده)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - شهریور 1396
570000 ریال
فردین حقانی (گردآورنده) فردین حقانی (گردآورنده)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - شهریور 1396
570000 ریال
فردین حقانی (گردآورنده) فردین حقانی (گردآورنده)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - شهریور 1396
620000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد