ترتیب بر اساس:
جرج اندرو فرگوسن، یوشیو تاکانه، علی دلاور (مترجم)، سیامک نقشبندی (مترجم) جرج اندرو فرگوسن
ناشر: ارسباران - 8 آذر 1398
1100000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 8 اسفند 1400
270000 ریال 216000 ریال
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 10 آذر 1400
950000 ریال
کریم منصورفر کریم منصورفر
ناشر: دانشگاه تهران - 5 فروردین 1392
980000 ریال
محمد نوفرستی محمد نوفرستی
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا - 1399
900000 ریال
محمد نوفرستی محمد نوفرستی
ناشر: رسا - 27 بهمن 1400
900000 ریال
محمد بامنی مقدم محمد بامنی مقدم
ناشر: شرح - 1 اسفند 1396
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
450000 ریال 360000 ریال
مسعود نیکوکار مسعود نیکوکار
ناشر: گسترش علوم پایه - 4 اسفند 1398
1100000 ریال
فردیناند پی بیر، ای راسل جانستون، دیوید اف مازورک، فیلیپ جی کورنول، حمیدرضا رضازاده خراسانی (مترجم) فردیناند پی بیر
ناشر: علوم ایران - 1395
350000 ریال
فریدون اهرابی، محسن تقواطلب فریدون اهرابی
ناشر: موسسه عالی بانکداری ایران - 10 بهمن 1384
وضعیت: دست دوم (خوب)
80000 ریال 40000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1397
200000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 اسفند 1400
740000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 16 دی 1399
540000 ریال
عادل آذر، منصور مومنی عادل آذر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 اسفند 1400
740000 ریال
حیدرعلی هومن حیدرعلی هومن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 دی 1398
540000 ریال
جمشید صالحی صدقیانی جمشید صالحی صدقیانی
ناشر: آرامش - 16 دی 1399
650000 ریال
نمایش 1 - 15 از 266 مورد