ترتیب بر اساس:
حسین الهی قمشه ای حسین الهی قمشه ای
ناشر: سخن - 30 تیر 1398
6500000 ریال 5850000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 7 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
آنه ماری شیمل، حسن لاهوتی (مترجم) آنه ماری شیمل
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - آبان 1397
3690000 ریال 3321000 ریال
حمیدرضا توکلی حمیدرضا توکلی
ناشر: مروارید - 28 آذر 1391
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: مهراندیش - خرداد 1397
4000000 ریال 3600000 ریال
جلال الدین محمدبن محمد مولوی(شاعر) جلال الدین محمدبن محمد مولوی(شاعر)
ناشر: قطره - 18 آبان 1399
1350000 ریال 1080000 ریال
علی دشتی، مهدی ماحوزی(به اهتمام) علی دشتی
ناشر: زوار - 3 اسفند 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
تقی پورنامداریان تقی پورنامداریان
ناشر: سخن - 9 مهر 1399
4500000 ریال 3600000 ریال
سیدمحمد برهانی سیدمحمد برهانی
ناشر: نسل نو اندیش - 28 اردیبهشت 1387
1399000 ریال 1119200 ریال
اسماعیل امینی اسماعیل امینی
ناشر: سوره مهر - 30 خرداد 1391
850000 ریال 680000 ریال
پیمان آزاد (شاعر) پیمان آزاد (شاعر)
ناشر: علم - آذر 1397
2950000 ریال 2360000 ریال
بهروز خیریه بهروز خیریه
ناشر: فرهنگ مکتوب - 25 فروردین 1389
1900000 ریال 1710000 ریال
علی محمدی آسیابادی علی محمدی آسیابادی
ناشر: سخن - 28 آبان 1387
1200000 ریال 960000 ریال
عبدالحسین زرین کوب عبدالحسین زرین کوب
ناشر: علمی - 15 دی 1398
4500000 ریال 4050000 ریال
ابراهیم خدایار، اعظم فتحی هل آباد (ویراستار) ابراهیم خدایار
ناشر: علم، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی - 21 بهمن 1387
2450000 ریال 1960000 ریال
کاظم دزفولیان (شارح) کاظم دزفولیان (شارح)
ناشر: مروارید - 9 خرداد 1389
260000 ریال 234000 ریال
نمایش 1 - 15 از 341 مورد