محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
دبیرخانه جشنواره نقد کتاب (تهیه و تنظیم) دبیرخانه جشنواره نقد کتاب (تهیه و تنظیم)
ناشر: خانه کتاب - بهمن 1394
400000 ریال
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
نهاد کتابخانه های عمومی کشور نهاد کتابخانه های عمومی کشور
ناشر: موسسه انتشارات کتاب نشر - اردیبهشت 1399
کامران پارسی نژاد (به اهتمام)، عباس جعفری مقدم (به اهتمام)، حسن رسولی منفرد (به اهتمام)، احمد شاکری (به اهتمام) کامران پارسی نژاد (به اهتمام)
ناشر: صریر - دی 1391
55000 ریال
دبیرخانه جشنواره نقد کتاب (تهیه و تنظیم) دبیرخانه جشنواره نقد کتاب (تهیه و تنظیم)
ناشر: خانه کتاب - دی 1390
90000 ریال
دبیرخانه جشنواره نقد کتاب (تهیه و تنظیم) دبیرخانه جشنواره نقد کتاب (تهیه و تنظیم)
ناشر: خانه کتاب - اسفند 1391
140000 ریال
دبیرخانه جشنواره بین المللی کاریکاتور بهره وری (تهیه کننده) دبیرخانه جشنواره بین المللی کاریکاتور بهره وری (تهیه کننده)
ناشر: حکیم باشی - تیر 1390
160000 ریال
محمدمهدی تدین موغاری محمدمهدی تدین موغاری
ناشر: حریم دانش - اردیبهشت 1399
ریحانه عسگریها(گردآورنده) ریحانه عسگریها(گردآورنده)
ناشر: عطران - اسفند 1398
1090000 ریال
ریحانه عسگریها(گردآورنده) ریحانه عسگریها(گردآورنده)
ناشر: عطران - اردیبهشت 1399
1090000 ریال
نمایش 1 - 15 از 51 مورد