ترتیب بر اساس:
اووه فلیک، هادی جلیلی (مترجم) اووه فلیک
ناشر: نشر نی - 12 اردیبهشت 1400
1240000 ریال 992000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
نورمن بلیکی، حسن چاوشیان (مترجم) نورمن بلیکی
ناشر: نشر نی - 23 اردیبهشت 1400
1460000 ریال 1168000 ریال
نورمن بلیکی، سیدحمیدرضا حسنی (مترجم) نورمن بلیکی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 19 اسفند 1400
710000 ریال 603500 ریال
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 9 مرداد 1398
550000 ریال 467500 ریال
حسن دانائی فرد حسن دانائی فرد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 7 مرداد 1398
280000 ریال
حیدرعلی هومن حیدرعلی هومن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1396
250000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 آذر 1398
770000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 دی 1398
430000 ریال
لوک وان کامپنهود، ریموند کیوی، عبدالحسین نیک گهر (مترجم) لوک وان کامپنهود
ناشر: توتیا - 7 اسفند 1400
900000 ریال
ارل ببی، رضا فاضل (مترجم) ارل ببی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 3 اسفند 1388
430000 ریال
جان دبلیو کرسول، طهمورث حسنقلی پور (مترجم)، اشکان الهیاری (مترجم)، مجتبی براری (مترجم) جان دبلیو کرسول
ناشر: نگاه دانش - 19 فروردین 1391
350000 ریال
آنسلم استراس، جولیت کوربین، بیوک محمدی (مترجم) آنسلم استراس
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 1393
370000 ریال
نمایش 1 - 15 از 81 مورد