ترتیب بر اساس:
ناشر: اشراقی، صفار - 26 بهمن 1400
1800000 ریال 1710000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
اووه فلیک، هادی جلیلی (مترجم) اووه فلیک
ناشر: نشر نی - 4 تیر 1401
2200000 ریال 2090000 ریال
نورمن بلیکی، حسن چاوشیان (مترجم) نورمن بلیکی
ناشر: نشر نی - 23 اردیبهشت 1400
1460000 ریال 1387000 ریال
نورمن بلیکی، سیدحمیدرضا حسنی (مترجم) نورمن بلیکی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 24 خرداد 1401
940000 ریال 893000 ریال
ناشر: شرکت سهامی انتشار - 9 مرداد 1398
550000 ریال 522500 ریال
لوک وان کامپنهود، ریموند کیوی، عبدالحسین نیک گهر (مترجم) لوک وان کامپنهود
ناشر: توتیا - 8 بهمن 1401
1200000 ریال 1140000 ریال
ناشر: دیدار - 11 اسفند 1393
130000 ریال 117000 ریال
ایرج ساعی ارسی، زهرا نیک نژاد (ویراستار) ایرج ساعی ارسی
ناشر: بهمن برنا - 19 خرداد 1393
95000 ریال 85500 ریال
کاترین اس تیلور، مختار جعفری (مترجم) کاترین اس تیلور
ناشر: لوگوس - آذر 1397
250000 ریال 225000 ریال
باربارا چارنیافسکایورگس، حسن بودلایی (مترجم) باربارا چارنیافسکایورگس
ناشر: جامعه شناسان - 16 مهر 1395
1250000 ریال 1125000 ریال
محمدتقی ایمان محمدتقی ایمان
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 1397
340000 ریال 306000 ریال
حسن دانائی فرد حسن دانائی فرد
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 7 مرداد 1398
280000 ریال
حیدرعلی هومن حیدرعلی هومن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 خرداد 1401
1890000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 آذر 1398
770000 ریال
نمایش 1 - 15 از 81 مورد