ترتیب بر اساس:
بارو، حسن طاهرکیا (مترجم) بارو
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 27 فروردین 1387
31000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 9 دی 1402
520000 ریال 416000 ریال
ودود قاسمی آقباش، فرزاد اسماعیل رمجی (ویراستار)، سیدحسین اوصیاء (ویراستار) ودود قاسمی آقباش
ناشر: فدک ایساتیس - 8 اسفند 1384
30000 ریال
صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار
ناشر: علم عمران - 24 آذر 1388
40000 ریال
حسنعلی فرجی سبکبار حسنعلی فرجی سبکبار
ناشر: قومس - 1385
30000 ریال
ودود قاسمی آقباش ودود قاسمی آقباش
ناشر: قائم - 1381
40000 ریال
ودود قاسمی آقباش، محمود مباشر ایمنی (ویراستار) ودود قاسمی آقباش
ناشر: فدک ایساتیس - 10 بهمن 1384
65000 ریال
حسنعلی فرجی سبکبار حسنعلی فرجی سبکبار
ناشر: قومس - 16 اردیبهشت 1385
30000 ریال
فاطمه حکیمی شیرایه، شهریار صبح زاهدی (تدوین) فاطمه حکیمی شیرایه
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر - 2 آذر 1388
53000 ریال
ناشر: وزارت نیرو، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران - 2 شهریور 1387
مهدی مدیری مهدی مدیری
ناشر: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح - 13 دی 1385
30000 ریال
جان ای. اک، اسپنسر چینی، جمزجی. کامرون، میشل لیتنر، رونالد ای. ویلسون، محسن کلانتری (مترجم)، مریم شکوهی (مترجم)، مریم کلانتری (ویراستار) جان ای. اک
ناشر: آذر کلک، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان زنجان - 15 آبان 1390
محمود سلطانیان، امیرحسین حلبیان محمود سلطانیان
ناشر: کنکاش - 21 تیر 1391
52000 ریال
اسپنسر چینی، جری رتکلیف اسپنسر چینی
ناشر: خرسندی - اردیبهشت 1397
470000 ریال
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی امین - مرداد 1395
84000 ریال
جان ای. اک، اسپنسر چاینی، جیمزجی کامرون، مایکل ایتنر، رونالد ویلسون، محمد خانی (مترجم)، قربانعلی حیدری (ویراستار) جان ای. اک
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی - 20 آبان 1391
32000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد