ترتیب بر اساس:
رضا موسی زاده رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 13 شهریور 1401
1650000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
200000 ریال 160000 ریال
ابراهیم بیگ زاده ابراهیم بیگ زاده
ناشر: مجمع علمی و فرهنگی مجد - آبان 1395
3100000 ریال
فرهاد طلایی فرهاد طلایی
ناشر: جنگل، جاودانه - 23 مهر 1398
500000 ریال
کلی کیت پیز، حسین شریفی طرازکوهی (مترجم) کلی کیت پیز
ناشر: میزان - 6 اسفند 1392
220000 ریال
محمد غفوری محمد غفوری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 اسفند 1391
300000 ریال
فالکر ریتبرگر، برنارد زنگل، ماتیاس استاچ، علی بغیری شاهرودی (مترجم)، محمدحسن رحمتی (ویراستار) فالکر ریتبرگر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 23 مهر 1390
240000 ریال
الی ویور، بری بوزان، رحمن قهرمانپور (مترجم) الی ویور
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی - 19 خرداد 1388
460000 ریال
ناشر: اطلاعات - آذر 1396
280000 ریال
ایان براونلی، جیمز کرافورد ایان براونلی
ناشر: دانشگاه مفید - شهریور 1396
1400000 ریال
سیدداود آقایی سیدداود آقایی
ناشر: سرای عدالت - 26 بهمن 1390
220000 ریال
محمد غفوری محمد غفوری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 26 شهریور 1398
300000 ریال
رضا موسی زاده، ابراهیم کوهی رضا موسی زاده
ناشر: میزان - 11 خرداد 1389
85000 ریال
الهه(طبرستانی) کولائی، محمد مودب، کمال سحاب اسدی ضمیر (ویراستار) الهه(طبرستانی) کولائی
ناشر: دانشگاه تهران - 27 آبان 1388
28000 ریال
نمایش 1 - 15 از 88 مورد