ترتیب بر اساس:
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - 1399
500000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
والتر میگز، عباس ارباب سلیمانی (مترجم)، محمود نفری (مترجم) والتر میگز
ناشر: سازمان حسابرسی - 28 تیر 1400
600000 ریال
علی نیکخواه آزاد(گردآورنده) علی نیکخواه آزاد(گردآورنده)
ناشر: سازمان حسابرسی، کمیته تدوین رهنمودهای حسابرسی - 3 آبان 1397
110000 ریال
یحیی حساس یگانه یحیی حساس یگانه
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 19 آذر 1399
510000 ریال
والتر میگز، عباس ارباب سلیمانی (مترجم)، محمود نفری (مترجم) والتر میگز
ناشر: سازمان حسابرسی - 10 خرداد 1400
1200000 ریال
واندا والاس، حامی امیراصلانی (مترجم) واندا والاس
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 24 فروردین 1397
150000 ریال
ایرج نوروش، ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی، مجید شهبازی ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش - 8 آذر 1400
1500000 ریال
جواد رضازاده جواد رضازاده
ناشر: ترمه - 20 فروردین 1401
450000 ریال
کمیته تجدیدنظر دستورالعمل حسابرسی(تهیه کننده) کمیته تجدیدنظر دستورالعمل حسابرسی(تهیه کننده)
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 7 دی 1398
150000 ریال
رضا شباهنگ رضا شباهنگ
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 15 آذر 1396
90000 ریال
سیدرضا تقوی تکیار(تدوین) سیدرضا تقوی تکیار(تدوین)
ناشر: کیومرث - 19 اردیبهشت 1401
1400000 ریال
ناشر: کیومرث - 20 بهمن 1394
1400000 ریال
حسین مهربانی حسین مهربانی
ناشر: کیومرث - 12 اسفند 1398
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 152 مورد