ترتیب بر اساس:
ناشر: ترمه - 12 اسفند 1401
1000000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
ویلیام برانسون، عباس شاکری (مترجم) ویلیام برانسون
ناشر: نشر نی - 12 خرداد 1400
2800000 ریال 2200000 ریال
گریگوری منکیو، حمیدرضا ارباب (مترجم) گریگوری منکیو
ناشر: نشر نی - 18 مرداد 1400
1100000 ریال
هواردآر وین، برایان اسنودن هواردآر وین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 2 دی 1398
2400000 ریال
علینقی رفیعی امام علینقی رفیعی امام
ناشر: موسسه علمی فرهنگی نص - 25 مهر 1399
420000 ریال
دیوید رومر، منصور خلیلی عراقی (مترجم) دیوید رومر
ناشر: نور علم - تیر 1396
2400000 ریال
مسعود نیلی مسعود نیلی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 22 دی 1393
300000 ریال
سیدمحمد طبیبیان سیدمحمد طبیبیان
ناشر: بازتاب - 2 آبان 1390
160000 ریال
بریان استودن، هواردآر وین، پویا جبل عاملی (مترجم)، علی سرزعیم (مترجم) بریان استودن
ناشر: دنیای اقتصاد - 21 خرداد 1393
800000 ریال
دارون عجم اوغلو، سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی (مترجم) دارون عجم اوغلو
ناشر: نور علم - شهریور 1394
600000 ریال
گریدی کلاین، یورام باومن گریدی کلاین
ناشر: ترمه - آبان 1396
500000 ریال
ابراهیم گرجی، شیما مدنی ابراهیم گرجی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 خرداد 1388
33000 ریال
فریدون تفضلی فریدون تفضلی
ناشر: نشر نی - 9 بهمن 1391
400000 ریال
گریگوری منکیو، حمیدرضا ارباب (مترجم) گریگوری منکیو
ناشر: نشر نی - 18 آبان 1400
1900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 125 مورد