ترتیب بر اساس:
رابرت اوالد تریبال، طاهره کاغذچی (مترجم) رابرت اوالد تریبال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 14 مهر 1399
990000 ریال 940500 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
محمد پوربافرانی(تدوین) محمد پوربافرانی(تدوین)
ناشر: ارکان دانش - 29 تیر 1395
140000 ریال 126000 ریال
ایرج گودرزنیا ایرج گودرزنیا
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 10 مهر 1392
850000 ریال 765000 ریال
حسین بهمنیار حسین بهمنیار
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 3 دی 1398
1700000 ریال
دیوید گسکل، سعیدرضا زارع (مترجم) دیوید گسکل
ناشر: ارکان دانش - 17 اسفند 1398
800000 ریال
وارن مک کیب، جولیان کلیولند اسمیت، پیتر هریوت، محمدصالح یوسف نژادکبریا (مترجم)، مصطفی داوودی نژاد (مترجم)، بهروز صفرزاده (ویراستار) وارن مک کیب
ناشر: کتاب دانشگاهی - 19 دی 1391
490000 ریال
محمد چالکش امیری، مسعود حق شناس فرد (ویراستار) محمد چالکش امیری
ناشر: ارکان دانش - 1392
350000 ریال
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - 20 مهر 1388
174000 ریال
عباس هاشمی زاده عباس هاشمی زاده
ناشر: گسترش علوم پایه - اسفند 1394
300000 ریال
استنلی میدلمن، سعید پورمهدیان (مترجم) استنلی میدلمن
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 6 آبان 1398
600000 ریال
ناشر: ارکان، موسسه علمی دانش پژوهان برین - 20 تیر 1386
174000 ریال
فاطمه نطقی اسکویی فاطمه نطقی اسکویی
ناشر: امید انقلاب - 24 تیر 1393
450000 ریال
مظفرعلی مهرابیان مظفرعلی مهرابیان
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 27 مرداد 1392
65000 ریال
رابرت ایوالد تریبال، پریسا زینی (مترجم) رابرت ایوالد تریبال
ناشر: نهر دانش - 13 فروردین 1400
1870000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - 23 شهریور 1387
55000 ریال
نمایش 1 - 15 از 37 مورد