ترتیب بر اساس:
سیدمهدی الوانی سیدمهدی الوانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
890000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده سیدمهدی الوانی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 23 اردیبهشت 1396
1200000 ریال 1080000 ریال
کرم اله دانش فرد کرم اله دانش فرد
ناشر: نیاز دانش - 27 تیر 1394
1200000 ریال 1080000 ریال
مایکل هاولت، ام رامش، عباس منوریان (مترجم)، ابراهیم گلشن (مترجم) مایکل هاولت
ناشر: کتاب مهربان نشر - 26 بهمن 1399
2050000 ریال 1845000 ریال
پل ساباتیه، حسن دانائی فرد (مترجم) پل ساباتیه
ناشر: صفار - 26 بهمن 1396
2850000 ریال 2500000 ریال
حمیدرضا ملک محمدی حمیدرضا ملک محمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 20 تیر 1401
1120000 ریال
راجر.ای مکین، علی بغیری (مترجم) راجر.ای مکین
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 15 دی 1392
2280000 ریال 2052000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدیعقوب حسینی حسن دانایی فرد
ناشر: صفار - اردیبهشت 1396
110000 ریال 99000 ریال
ویل.ا.اچ. تیسن، وارن ای. واکر ویل.ا.اچ. تیسن
ناشر: صفار - اردیبهشت 1395
280000 ریال 252000 ریال
ریچارد رز، حسن دانایی فرد (مترجم)، منصور خیرگو (مترجم) ریچارد رز
ناشر: کتاب مهربان نشر - 11 اردیبهشت 1391
65000 ریال 58500 ریال
جی.ام. شافریتز، کریستوفرپی. بوریک، حمیدرضا ملک محمدی (مترجم)، احمد کریمیان (ویراستار) جی.ام. شافریتز
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 5 بهمن 1390
2400000 ریال 2160000 ریال
هارولد دوایت لاسول، حمیدرضا ملک محمدی (مترجم) هارولد دوایت لاسول
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 4 فروردین 1395
300000 ریال 270000 ریال
حسن دانایی فرد، مرتضی جوانعلی آذر حسن دانایی فرد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 6 شهریور 1398
1070000 ریال 963000 ریال
کریستوفروسلی لریمر، کوین بی. اسمیت، حسن دانایی فرد (مترجم) کریستوفروسلی لریمر
ناشر: صفار - 1399
2600000 ریال 700000 ریال
ناشر: نور علم - 29 مهر 1399
2300000 ریال 2070000 ریال
نمایش 1 - 15 از 82 مورد