ترتیب بر اساس:
ماری نیوتن روتبارد، متین پدرام (مترجم)، وحیده رحمانی (مترجم) ماری نیوتن روتبارد
ناشر: دنیای اقتصاد - 1398
500000 ریال 450000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 7 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
دیوید هاروی دیوید هاروی
ناشر: دات - 4 آذر 1398
1600000 ریال 1280000 ریال
لودویک فون میزس، محمود صدری (مترجم) لودویک فون میزس
ناشر: دنیای اقتصاد - 24 بهمن 1398
800000 ریال 720000 ریال
دنی رودریک، محمدرضا فرهادی پور (مترجم) دنی رودریک
ناشر: آشیان - 19 اسفند 1395
1250000 ریال 1125000 ریال
ناشر: فردوس - مهر 1395
2550000 ریال 2040000 ریال
راجرلروی میلر، دانیل بنجامین راجرلروی میلر
ناشر: دنیای اقتصاد - آذر 1397
1200000 ریال 1080000 ریال
مازیار زاهدی سرشت مازیار زاهدی سرشت
ناشر: نگاه دانش - مرداد 1395
800000 ریال 500000 ریال
دیوید هاروی، محمود عبدالله زاده (مترجم) دیوید هاروی
ناشر: اختران - 19 خرداد 1386
1600000 ریال 1440000 ریال
جمشید پژویان جمشید پژویان
ناشر: جنگل، جاودانه - 9 تیر 1399
800000 ریال
سیدجواد پورمقیم سیدجواد پورمقیم
ناشر: نشر نی - شهریور 1395
250000 ریال
محمدصادق الحسینی، حمید زمان زاده محمدصادق الحسینی
ناشر: نشر مرکز - خرداد 1397
995000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدیعقوب حسینی حسن دانایی فرد
ناشر: صفار - اردیبهشت 1396
110000 ریال
ناشر: آگاه - 7 تیر 1400
1550000 ریال
احمد توکلی، زهیر توکلی (ویراستار) احمد توکلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 24 شهریور 1392
50000 ریال
یگانه موسوی جهرمی، عبدالعلی منصف (ویراستار) یگانه موسوی جهرمی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 27 اردیبهشت 1391
230000 ریال
نمایش 1 - 15 از 106 مورد