ترتیب بر اساس:
ابوالحسن نجفی ابوالحسن نجفی
ناشر: نیلوفر - 29 آذر 1399
650000 ریال 617500 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
پرویز خانلری پرویز خانلری
ناشر: توس - 24 خرداد 1398
690000 ریال 655500 ریال
پرویز خانلری پرویز خانلری
ناشر: توس - 16 بهمن 1401
750000 ریال 712500 ریال
محمدرضا باطنی محمدرضا باطنی
ناشر: آگه - 16 آذر 1401
650000 ریال 617500 ریال
حسن احمدی گیوی، حسن انوری حسن احمدی گیوی
ناشر: موسسه فرهنگی فاطمی - 1 شهریور 1401
900000 ریال 855000 ریال
حسن انوری حسن انوری
ناشر: فاطمی - 10 آبان 1401
1550000 ریال 1472500 ریال
آزیتا افراشی آزیتا افراشی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 اردیبهشت 1401
610000 ریال
مهری باقری مهری باقری
ناشر: قطره - 5 خرداد 1401
950000 ریال 855000 ریال
ناشر: مروارید - 4 دی 1398
1000000 ریال 900000 ریال
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: کتابخانه طهوری - 1 آبان 1394
480000 ریال 432000 ریال
محمد جواد کمالی محمد جواد کمالی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 مرداد 1401
580000 ریال
لطف الله یارمحمدی لطف الله یارمحمدی
ناشر: هرمس - 19 بهمن 1393
95000 ریال 85500 ریال
حسین رسول پور حسین رسول پور
ناشر: خاموش - اردیبهشت 1397
1100000 ریال 990000 ریال
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 آذر 1398
240000 ریال
نمایش 1 - 15 از 202 مورد