ترتیب بر اساس:
ابوالحسن نجفی ابوالحسن نجفی
ناشر: نیلوفر - 29 آذر 1399
650000 ریال 585000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
پرویز خانلری پرویز خانلری
ناشر: توس - 16 بهمن 1401
950000 ریال 855000 ریال
محمدرضا باطنی محمدرضا باطنی
ناشر: آگه - 16 آذر 1401
650000 ریال 585000 ریال
آزیتا افراشی آزیتا افراشی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 13 اردیبهشت 1401
610000 ریال 549000 ریال
مهری باقری مهری باقری
ناشر: قطره - 5 خرداد 1401
950000 ریال 855000 ریال
عبدالعظیم قریب، جهانگیر منصور(به اهتمام) عبدالعظیم قریب
ناشر: ناهید - 16 دی 1401
1300000 ریال 1170000 ریال
ناشر: زوار - 20 شهریور 1400
1900000 ریال 1710000 ریال
ناشر: مروارید - 4 دی 1398
1000000 ریال 900000 ریال
ژیلبر لازار، مهستی بحرینی (مترجم)، هرمز میلانیان(حواشی) ژیلبر لازار
ناشر: هرمس - 23 بهمن 1398
520000 ریال 468000 ریال
ناشر: زوار - 17 خرداد 1393
1200000 ریال 1080000 ریال
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: کتابخانه طهوری - 1 آبان 1394
480000 ریال 432000 ریال
علی اکبر کیوانفر علی اکبر کیوانفر
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 4 شهریور 1399
1300000 ریال 1170000 ریال
حسین رسول پور حسین رسول پور
ناشر: خاموش - اردیبهشت 1397
1100000 ریال 990000 ریال
ناشر: آیدین، یانار - 3 اردیبهشت 1397
600000 ریال 540000 ریال
نمایش 1 - 15 از 239 مورد